HUB Innovation Center-ийн тухай

Улаанбаатар хотод инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, шинэ санаа, инновацид суурилсан гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, залуучуудын хөгжлийг дэмжих цогц талбар болох уг төв нь #hubcoworking, #hubincubator, #hubevents, #hublabs гэсэн үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
ДУНДЫН ОФФИС

ДУНДЫН ОФФИС

АЖЛЫН ОРЧНЫ ИРЭЭДҮЙ
ИНКУБАТОР

ИНКУБАТОР

ШИНЭЛЭГ ШИЙДЛИЙН УУРХАЙ
ЛАБОРАТОРИ

ЛАБОРАТОРИ

МӨРӨӨДӨЛ БИЕЖИХ ТАЛБАР
АРГА ХЭМЖЭЭ

АРГА ХЭМЖЭЭ

САНАА УРАЛДУУЛАХ ДЭВЖЭЭ

HUB инновацын төвд байрлах үнийн мэдээлэл

Улаанбаатар хотод инновацын тогтолцоог бүрдүүлэх, шинэ санаа, инновацад суурилсан гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, залуучуудын хөгжлийг дэмжих цогц талбар болох уг төв нь #hubcoworking, #hubincubator, #hubevents, #hublabs гэсэн үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

90.0 ₮ - 110.0₮ /цаг

  • 40хүн
  • 70хүн
ЭВЕНТ

154.0 ₮ /сар

  • 1хоног-7000төг
  • 10удаа-70000төг
  • 5удаа-35000төг
ДУНДЫН ОФФИС

15.0 ₮-25.0 ₮ /цаг

  • 6-12-хүн
  • 3-6-хүн
УУЛЗАЛТЫН ӨРӨӨ