"Иргэний эрх зүй дэх гэрээний ойлголт" сургалтанд урьж байна

Улаанбаатар инновацын төв, Баянхошуу бизнес инкубатор сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн Бизнес инкубатор хөтөлбөрт шалгарсан гарааны компаниудад зориулсан сургалт, зөвлөх үйлчилгээ хөтөлбөрийн хүрээнд М.Наранцэцэг, Монголын хуульчдын Холбооны гишүүн, сургагч багш, Хууль зүйн магистр, "Иргэний эрх зүй дэх гэрээний ойлголт" сургалт 6-р сарын 25-нд 10:00 цагт болно.

Сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл ichinkhorloo.sidia@gmail.com хүсэлтээ ирүүлнэ үү.

Шинэлэг шийдлийн уурхай-БИЗНЕС ИНКУБАТОР ХӨТӨЛБӨР