Хаб инновацийн төв

Улаанбаатар хотод инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, шинэ санаа, инновацид суурилсан гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, залуучуудын хөгжлийг дэмжих цогц талбар болох уг төв нь #hubcoworking, #hubincubator, #hubevents, #hublabs гэсэн үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Өндөр бүтээмжтэйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх таатай тавлаг орчин, бүрэн цогц үйлчилгээ бүхий дундын оффис нь төрөл бүрийн арга хэмжээ, уулзалт, сургалтуудаар дамжуулан залуусын хамгийн түрүүнд зорьж ирдэг төв цэг билээ. Энд залуус бие биетэйгээ танилцаж, туршлага мэдлэгээ солилцож, харилцан биенээ сонсож, хожмын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх хамтрагчдаа олох боломжтой. Манай гишүүд идэвхитэй, төрөл бүрийн чадвар, мэргэжил бүхий аливааг хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй, нээлттэй, эерэг, эрч хүчтэй хамт олон билээ.