2021 онд зохион байгуулагдах Топ 60 стартап арга хэмжээ

Бид бүгдээрээ 2020 онд Zoom-ийг хэрхэн ашиглаж болохыг мэдэж авсан тийм биш гэж үү?
Zoomitis буюу Зоомитит гэдэг үг ч бий болж хэрэглэгдэж эхэлсэн.

Тэгвэл сурсан эрдмийн ашгийг 2021 онд хэрхэн гаргах вэ? Илтгэгчид, оролцогчид, уулзалтууд, дагалдах үйл явдлуудыг бүгдийг нь мэдэрч болох 2021 онд зохион байгуулагдах Топ 60 стартап үйл явдлууд болон хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор орж аваарай. 

https://selected.sesamers.com/top-startup-events-conferences-2021/