Hacknight Vol.7: Problem solving /Difficulty Level 1/ with Mr.GoogleБидний хэрэглэдэг технологиуд, өмнөх Hacknight дээр толилуулсан сэдвүүд буюу Cloud based managed service-үүд бүгд л цаанаа нарийн програмчлал бүхий software-ууд ажиллаж байгаа. Энэ удаагийнхаар технологи туршиж үзэхээс илүүтэйгээр програмчлалын арга техникууд, хүнд тооцололтой алгоритмыг хялбар аргаар хэрэгжүүлэх буюу тулгарсан асуудлыг хэрхэн шийдэх тухай Hard skill дээр илүү төвлөрөхөөр боллоо. Програм хангамж хөгжүүлэхэд тулгардаг асуудлуудын цар хүрээг хэрхэн тодорхойлж, шийдлийг боловсруулах өөрөөр хэлбэл ИНЖЕРЧЛЭЛ-ийн арга техникуудийг түлхүү хамрах юм.
Bonus: Google компанийн анхны Монгол инженер Battulga Bsaikhan ах хүрэлцэн ирж, уг сэдвийн дагуу инженерүүдтэй хэлэлцүүлэг хийх болно.

Instructor: Amartaivan Budee
Targets:

  • Problem solving - Common algorithm techniques
  • Dynamic Programming
  • Brute force vs Memozation
  • About "Cracking the coding interview"
  • Knowledge sharing