HUB инновацын төвд байрлах үнийн мэдээлэл

HUB инновацын төвд байрлах үнийн мэдээлэл

Улаанбаатар хотод инновацын тогтолцоог бүрдүүлэх, шинэ санаа, инновацад суурилсан гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, залуучуудын хөгжлийг дэмжих цогц талбар болох уг төв нь #hubcoworking, #hubincubator, #hubevents, #hublabs гэсэн үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг.