HUB Labs

Лаборатори ашиглах журам

Хэн ашиглах боломжтой вэ?

Инкубаторын компани болон гишүүд

Лаборатори ажиллах цагийн хуваарь: 

Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цаг хүртэл

Ашиглах хугацаа:

  • Инкубаторын компаниуд сард 8 цаг хүртэл, гишүүд 2 цаг хүртэл ашиглах эрхтэй
  • Лабораторийг ашиглахдаа ажлын 2 хоногийн өмнө цаг авч коммюнити менежерт бүртгүүлэн, цаг авна. 
  • Инкубаторын компани, гишүүнд лабораторийг тогтоосон хугацаанаас илүү хугацаагаар ашиглах шаардлага гарсан тохиолдолд хүсэлт тавьж болно.

Хориглох зүйлс:

  • Лабораторид гадуур хувцастай орох
  • Шингэн зүйл /цай, кофе, ус, ундаа гэх мэт/ авч орох
  • Лабораторийн өрөөнд зориулалтаас өөр үйл ажиллагаа явуулах
  • Лабораторийг хариуцсан ажилтны хяналт зөвшөөрөлгүйгээр тоног төхөөрөмж ашиглах
  • Тоног төхөөрөмжийг лабораториос авч гарах
  • Согтууруулах ундаа хэрэглэх, тамхи татах
  • Гадны хүн зөвшөөрөлгүй оруулах зэргийг хориглоно.